• 029saige.com赛格在线
 • 技嘉服务器主板 共25个产品
 • 技嘉GA-7TCSV1
 • 技嘉GA-7TCSV1
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1553元
  技嘉GA-6UASL3
 • 技嘉GA-6UASL3
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1024元
  技嘉GA-7PESH4
 • 技嘉GA-7PESH4
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3609元
  技嘉GA-6UASV3
 • 技嘉GA-6UASV3
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1138元
  技嘉GA-7PESH2
 • 技嘉GA-7PESH2
 • 京东¥4988
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥4830元
  技嘉GA-6PXSV1
 • 技嘉GA-6PXSV1
 • 京东¥2369
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2358元
  技嘉GA-7PESH3
 • 技嘉GA-7PESH3
 • 京东¥4159
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥4159元
  技嘉GA-7PESH1
 • 技嘉GA-7PESH1
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3680元
  技嘉GA-5YASV-RH(1.0)
 • 技嘉GA-5YASV-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1310元
  技嘉GA-5YXS-RH(1.0)
 • 技嘉GA-5YXS-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1300元
  技嘉GA-3CCWV-RH
 • 技嘉GA-3CCWV-RH
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1800元
  技嘉GA-6PXSV4
 • 技嘉GA-6PXSV4
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2680元
  技嘉GA-6PXSV3
 • 技嘉GA-6PXSV3
 • 京东¥2569
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2645元
  技嘉GA-7PESLX
 • 技嘉GA-7PESLX
 • 京东¥2988
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2875元
  技嘉GA-5BXWL-RH(1.0)
 • 技嘉GA-5BXWL-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2290元
  技嘉GA-3CESL-RH
 • 技嘉GA-3CESL-RH
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2500元
  技嘉7VCSV-RH
 • 技嘉7VCSV-RH
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1969元
  技嘉GA-7GEWH-RH(1.0)
 • 技嘉GA-7GEWH-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3900元
  技嘉GA-7BESH-RH-SCSI
 • 技嘉GA-7BESH-RH-SCSI
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3599元
  技嘉GA-7BESH-RH(2.1)
 • 技嘉GA-7BESH-RH(2.1)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3599元
  技嘉GA-5LXWL-RH(1.0)
 • 技嘉GA-5LXWL-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥2450元
  技嘉GA-3PXSL-RH(1.0)
 • 技嘉GA-3PXSL-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1850元
  技嘉GA-7BESH-RH-SAS(1.0)
 • 技嘉GA-7BESH-RH-SAS(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥3790元
  技嘉9ITDW-CN
 • 技嘉9ITDW-CN
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1870元
  技嘉GA-4KXSV-RH(1.0)
 • 技嘉GA-4KXSV-RH(1.0)
 • 京东暂无报价
 • 亚马逊暂无报价
 • 赛格参考价¥1730元
  总计25个商品
     西安赛格在线域名 029saige.net/029saige.com    本网站不销售任何产品价格仅供参考  法律顾问:陕西嘉祥律师事务所   陕ICP证:10202229号
     北郊海荣赛格电脑城店地址:西安经济技术开发区凤城二路与文景路十字东南角   联系电话:029-65693651   
     高新西部赛格电脑城店地址:西安市雁塔区电子一路西段18号   联系电话:029-82307020   
     雁塔二环赛格电脑城店地址:西安市碑林区雁塔路中段8号   联系电话:029-85538888